Home

About  CASA

By-Laws

Bulletin

Photo Gallery

Clinical Information join CASA contact

 
 
 
     

House of Delegate


      1. Changzheng Wang (New Jersey)
      2. Chanhung Lee (California)
      3. David Yue Tang (California)
      4. Fenghua Li (New York)
      5. Ge Li (Illinois)
      6. Guogang Chen (New Jersey)
      7. Haifeng Zhou (New Jersey)
      8. Haiming Wang (New York)
      9. Henry Liu (Louisiana)
      10. Honghui Feng (Connecticut)
      11. Jeffrey Jianhong Huang (Florida)
      12. Jiabin Liu (Pennsylvania)
      13. Jiapeng Huang (Kentucky)
      14. Jie Zhou (Massachusetts)
      15. Jingping Wang (Massachusetts)
      16. Jinlei Li (Connecticut)
      17. Jun Tang (California)
      18. Liaoyang Xie (New York)
      19. Lihua Wang (New Orleans)
      20. Lingqun Hu (Chicago)
      21. Lixin Liu (New York)
      22. Meng Wang (New York)
      23. Naixi Li (New York)
      24. Ning Miao (Maryland)
      25. Qing Wang (San Jose)
      26. Ruo-Xu You (New Jersey)
      27. Tina Leung (New York)
      28. Tong Joo Gan (North Carolina)
      29. Victor Xia (Los Angles)
      30. Wei Chao (Massachusetts)
      31. Weidong Gao (Maryland)
      32. Weike Tao (Texas)
      33. Xiaowei Lu (Maryland)
      34. Xiaoyan Zhang (Calfornia)
      35. Yonggang Peng (Florida)
      36. Yongjian Lin (California)
      37. Yun Xia (Ohio)
      38. Yunping Li (Massachusetts)